Nowy adres korespondencyjny:

ul.Kozienicka 70PF/2 

30-397 Kraków